Piramidions   
Piramidions   

Piramidions


Pieter van CauwenberghManly Palmer Hall (18 maart 1901 - 29 augustus 1990) was een Canadese schrijver en mysticus. Hij schreef meer dan tweehonderd boeken. Zijn bekendste werk is ",The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy",, verschenen in 1928. Hij wordt door velen gezien als een gezaghebbend geleerde op het terrein van filosofie, religie, mystiek en occultisme. In 1934 richtte Manly Palmer Hall de Philosophical Research Society (PRS) op in Los Angeles, Californië, gericht op een ideële aanpak van menselijke problemen. De PRS claimt een volledig zelfstandige organisatie te zijn, die vrij is van politieke en kerkelijke controle. Het programma van de PRS legt de nadruk op de noodzaak van een integratie van filosofie, religie en wetenschap in een onderwijsprogramma. Zijn privé-bibliotheek vormde de basis voor de publiek toegankelijke bibliotheek van de PRS, waarin vele zeldzame bronnen, op de terreinen die zijn belangstelling hadden, zijn opgenomen. Gedurende een periode van ruim 70 jaar gaf Hall ongeveer 8000 lezingen en schreef hij naast diverse tijdschriftartikelen meer dan 150 boeken en essays.Verschenen boeken van Pieter van Cauwenbergh via Piramidions© 2021 Piramidions