Piramidions   
Piramidions   

Eigenboekuitgeven


Jan Rymenams


Jan Rymenams (1954) studeerde in 1976 af als bioloog met als specialiteit vegetatiekunde. Hij was wetenschappelijk assistent aan de Katholieke Universiteit van Leuven en bestudeerde de relaties tussen plantengemeenschappen en de omgevingsfactoren waarbij veldwerk gecombineerd werd met voor die tijd innovatieve statistische technieken.

In een politiek klimaat waar de milieuproblematiek door de overheid slechts schoorvoetend werd aangepakt en in een periode dat de economische conjunctuur slabakte, studeerde hij informatica en had het voorrecht om halverwege de jaren '80 in het bedrijfsleven mee te werken aan de opkomst van PC's en netwerken. In 1995 wordt hij EDP-manager van een belangrijke privé -instelling van openbaar nut in de zorgsector. In 2008 echter houdt hij de pure informatica voor bekeken en wordt projectleider van uiteenlopende grotere projecten. Voor hem is hierin niet alleen het organisatorische spel belangrijk maar is de kans om inhoudelijk steeds nieuwe dingen te leren essentieel.

Gepassioneerd door plekken en streken die aan de interesse van de promotoren van het toerisme ontsnappen of die in ons collectief geheugen een foute bijklank hebben gekregen, tracht de auteur door excursies, gidsbeurten en artikels dit beeld bij te stellen. Verviers met een boeiend industrieel verleden en een moeilijke sociale context was een dankbaar onderwerp voor een eerste boek.Verschenen boeken van Jan Rymenams via Eigenboekuitgeven© 2021 Eigenboekuitgeven