Piramidions   
Piramidions   

Eigenboekuitgeven


Jan Homan


Jan Keimpe Homan ( 1974) is geboren te Groningen en groeide op in Assen. Al vroeg in zijn leven had hij een bijzonder beeldend vermogen dat zich uitte in tekeningen en objecten. 

Zijn fantasie en inlevingsvermogen groeiden en anno 1997 is hij aangenomen op de kunstacademie te Kampen. Hier heeft hij verdere studie gedaan naar beeld, vorm en tekst via het vak Illustratie. 

In 2002 gebeurde iets geheel onverwachts en wonderlijks. Een spontane yoga oefening op de bank bracht een volledige rebirthing tot stand in het wezen van Jan. Hierdoor kwam hij in direct contact te staan met zijn ziel en de wereld. 

Nadat hij de zegen ervoer om een nieuw leven te beleven zoals hij dat nooit had gekend, heeft hij een paar jaar een schrijfgroep gevolgd waarin hij leerde om vanuit eigen creativiteit en inzicht te schrijven en zijn dromen en ervaringen te delen met anderen. 

Nadat hij in de jaren daarna de liefde leerde kennen werd hij plots geinspireerd om zijn vrije inzichten woord en beeld te geven. Hierdoor ontstond zijn eerste werk getiteld De wet van de spontaniteit.

Vele jaren later begon Jan in het jaar 2008 met het manuscript van Realiteit Reiziger dat vijf jaren nodig had om vervuld te worden in woord, beeld en gedachte. 

Jan Homan is geinspireerd door alles wat de cultuur hem gegeven heeft. Van boeken, films, televisie, kranten, computergames en strips. Zijn werk ademt een heel leven lang vol rijke ervaringen en belevingen uit. Ook beleeft hij in het verbeelden van zijn leven de eenheid ervan met zijn geliefden. In alles wat hij beleeft is ontvankelijkheid te proeven naar het onbekende. Dat wat hem vroeger als kind angst aanjoeg, maakt hem nu intens nieuwsgierig en gretig om de waarheden van zijn bestaan te leren kennen. 

In de jaren dat Jan het internet ontdekte ging zijn innerlijke ontwikkeling in een ongekende vogelvlucht. Al gauw was hij geboeid door de vrije wegen van het wereld wijde web dat hem bracht naar nieuwe fascinaties waarin de zoektocht naar waarheid altijd de boventoon bleef voeren. Hierin vond hij alles wat te maken had met religie, filosofie en spiritualiteit. Ook magie en het occulte, het verborgene, hebben hem altijd geraakt. 

Heden ten dage noemt Jan Homan zichzelve op het internet JH Leeuwenhart. Deze benamingen hebben een intieme betekenis en klank voor hem. Uit deze namen spreken voor hem de liefde voor het leven in al haar glorie. Een leven dat vol geheimenissen is en vol ontdekkingen.

De verschenen boeken van Jan Homan zijn:

 

                  

          

                                                        

 

Bezoek ook zijn website:Verschenen boeken van Jan Homan via Eigenboekuitgeven© 2021 Eigenboekuitgeven