Piramidions   
Piramidions   

Eigenboekuitgeven


Bruno Klappe


Bruno Klappe (Kampen, 1951) is een nazaat van de Schokkers, zoals de bewoners van het eiland Schokland genoemd worden, die in 1859 naar elders moesten verhuizen omdat het onderhoud van de zeeweringen onbetaalbaar dreigde te worden.

Al sinds het begin van de tachtiger jaren verdiept hij zich in het leven van zijn voorouders, daartoe aangezet door zijn vader, Ab Klappe, die zich vooral bezighield met de genealogie van de Schokker geslachten.

In 1985 richtten Ab Klappe en Henk Toeter de Schokkervereniging op, met als doel het instandhouden en bevorderen van de belangstelling voor Schokland en de geschiedenis van haar bewoners en nazaten. Een van de bezigheden van deze vereniging is het uitgeven van het tijdschrift Het Schokker Erf, waarin het leven van de bewoners van Ens en Emmeloord, de beide dorpjes op het eiland, in geuren en kleuren wordt beschreven. Al gauw werden artikelen van Bruno Klappe gepubliceerd in Het Schokker Erf, waarna hij in 1987 de hoofdredactie van dat blad op zich nam.

Voor dat tijdschrift schrijft hij nog steeds met grote regelmaat over de Schokkers, en zo nu en dan ook voor andere bladen. In 1991 verscheen En het land was niet langer woest en ledig – Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland,

waarin opgenomen het artikel Pastoor in eenzaamheid – Het verblijf van J. de Swart op Schokland (1842-1845),

geschreven door drs. A.J. Geurts en B.A.J. Klappe (= Bruno Klappe).


In 1992 verscheen Schokland revisited – Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland,

waarin opgenomen het artikel Schokland revisited – De laatste kerk van het oude Emmeloord,

geschreven door drs. A.J. Geurts en B.A.J. Klappe.


 In 1993 verscheen zijn boek Pastoors, predikanten en vuurstokers van het eiland Schokland,

uitgegeven door de Stichting Urker Uitgaven.


In 2004 verscheen het boek Verloren land – Een herinneringswerk aan Schokland,

een verloren gewaand manuscript van Pieter Terpstra,

dat door Bruno Klappe voorzien werd van een voorwoord, noten, bijlagen en illustraties. 


In 2009 verscheen het boek Schokland verlaten – Een reconstructie van de ontvolking in 1859,

geschreven door Bruno Klappe en Wim Veer en uitgegeven door de IJsselacademie.

 

 

In 2010 verscheen het boek Kamper Canon 2010,

waarin opgenomen zijn artikel De Schokkerbuurt – Ontvolking van Schokland (1859).


In 2013 verscheen zijn boek Verhalen van Schokland – De lotgevallen van een eilandbevolking, uitgegeven door Eigenboekuitgeven.com.Verschenen boeken van Bruno Klappe via Eigenboekuitgeven© 2021 Eigenboekuitgeven